André Gorz

André Gorz, pseudoniem van Gérard Horst, geboren Gerhart Hirsch, ook bekend onder zijn pseudoniem Michel Bosquet, was een sociaal filosoof. Ook een journalist, was hij medeoprichter van Le Nouvel Observateur wekelijks in 1964. Een aanhanger van Jean-Paul Sartre's existentialistische versie van het marxisme na de Tweede Wereldoorlog, in de nasleep van de mei '68 student rellen, werd hij meer bezig met politieke ecologie.

In de jaren 1960 en 1970 was hij een van de belangrijkste theoreticus van Nieuw Links beweging. Zijn centrale thema was loonarbeid kwesties zoals de bevrijding van het werk, de rechtvaardige verdeling van het werk, sociale vervreemding, en een gegarandeerd basisinkomen.

Carrière

Vroege leven

Geboren in Wenen onder de naam van Gerhart Hirsch, was hij de zoon van een Joodse hout verkoper en een katholieke moeder, die kwam uit een gecultiveerde achtergrond en werkte als secretaresse. Hoewel zijn ouders elke sterk gevoel van nationale of religieuze identiteit niet over, het verspreiden van anti-semitisme van de tijd leidde zijn vader te bekeren tot het katholicisme in 1930. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, zijn moeder stuurde hem naar een instelling in Zwitserland om te voorkomen dat zijn mobilisatie in de Wehrmacht. Daarna Hirsch was staatloze tot 1954, toen hij genaturaliseerde Franse dankzij de steun van Pierre Mendès-France. Hij studeerde af aan het Federale Instituut voor Technologie in Lausanne chemische technologie in 1945.

Werken bij de eerste als vertaler van de Amerikaanse korte verhalen gepubliceerd door een Zwitserse uitgever, publiceerde hij zijn eerste artikelen in een coöperatie tijdschrift. In 1946 ontmoette hij Jean-Paul Sartre, met wie werd hij dicht. Hij werd toen vooral beïnvloed door het existentialisme en de fenomenologie. Gorz bijgedragen aan de tijdschriften Les Temps Modernes en Technologie und Politik. In juni 1949 verhuisde Gorz naar Parijs, waar hij werkte voor het eerst aan het internationale secretariaat van de Mouvement des Citoyens du Monde, dan als privé-secretaris van een militaire attaché van de ambassade van India. Hij kwam dan Paris-Presse als journalist, die het pseudoniem Michel Bosquet. Daar ontmoette hij Jean-Jacques Servan-Schreiber, die in 1955 aangeworven hem als een econoom journalist van L'Express.

Naast zijn journalistieke activiteiten, werkte hij nauw samen met Sartre en heeft een existentialistische benadering van het marxisme, waardoor hij op de vragen van vervreemding en van bevrijding in het kader van de existentiële ervaring en een analyse van de sociale systemen vanuit het oogpunt van de individuele ervaring benadrukken. Dit intellectueel kader vormde de basis van zijn eerste boek, Le Traître, La Morale de l'histoire de fondements pour une moraal, die hij getekend voor het eerst als André Gorz, van de Duitse naam van het nu Italiaanse stad waar de bril gegeven aan zijn vader door het Oostenrijkse leger werden gemaakt.

1960-1980

Gorz was ook een van de belangrijkste theoreticus in de New Left beweging, geïnspireerd door de jonge Marx, discussies van het humanisme en vervreemding en de bevrijding van de mensheid. Gorz werd ook beïnvloed door de Frankfurter Schule, die een vriend van Herbert Marcuse. Andere vrienden van hem opgenomen Rossana Rossanda, grondlegger van de krant Il Manifesto, of de fotograaf William Klein, en de jongere intellectuelen zoals Marc Kravetz of Tiennot Grumbach.

Hij felle kritiek op het structuralisme, vanwege zijn kritiek op het onderwerp en van de subjectiviteit. Hij noemde zichzelf een "revolutionair-reformistische", een democratisch socialist die wilden-systeem veranderen hervormingen zien. In 1961 ging hij de redactie van Les Temps Modernes, de invoering van het Frans dacht dat de Italiaanse Garavini, de neo-Keynesiaanse en communistische Bruno Trentin en de anarcho-syndicalistische Vittorio Foa. Zichzelf opleggen als de "intellectuele leider van de 'Italiaanse' neiging van Nieuw Links", beïnvloedde hij activisten van de UNEF Students 'Union en de CFDT als een theoreticus van de werknemers' self-management, onlangs omarmd door de CFDT.

Hij direct aan de orde zich in Stratégie ouvrière et néocapitalisme, waar hij kritiek op de kapitalistische economische groei en legden over de verschillende strategieën open voor vakbonden-vakbonden. Het zelfde jaar, hij stoppen met L'Express, samen met Serge Lafaurie, Jacques-Laurent Bost, KS Karol en Jean Daniel Le Nouvel Observateur wekelijkse gevonden.

Diep getroffen door mei '68, Gorz zag in deze gebeurtenissen een bevestiging van zijn existentiële-marxistische houding, die de kritiek van de studenten in de richting van institutionele en staatsorganisatie verbonden. Daarna thesis Ivan Illich op onderwijs, geneeskunde of de afschaffing van de loonarbeid werd de focus van zijn aandacht. Publiceerde hij een van meningsuiting Illich in Les Temps Modernes in 1961, alvorens hem te ontmoeten in 1971 in Le Nouvel Observateur ter gelegenheid van zijn publicatie van Deschooling Society. Hij publiceerde later een samenvatting van Illich's Tools for Gezelligheid onder de titel Libérer l'avenir. Zijn banden met Illich versterkt na een reis naar Californië in 1974, waar hij schreef een aantal artikelen voor Le Nouvel Observateur bespreken proefschrift Illich's.

Evolutie Gorz en politieke en filosofische standpunten geleid tot een aantal spanningen met zijn collega's op Le Temps Moderne, waarvoor hij de chef redactie verantwoordelijkheden in 1969 had aangenomen in april 1970, zijn artikel Vernietig de Universiteit uitgelokt het ontslag van Pontalis en Pingeaud. Gorz ook kritiek op een maoïstische tendens aanwezig is in het tijdschrift sinds 1971. Tot slot, in 1974 Gorz ontslag als redacteur van Les Temps Modernes, na een onenigheid over een artikel over de Italiaanse autonomistische groep Lotta Continua. Op hetzelfde moment, vond hij dat hij werd gedwongen om de periferie van Le Nouvel Observateur, worden vervangen door meer klassiek georiënteerde economen, terwijl hij volgde tegelijkertijd een campagne tegen nucleaire industrie waarop EDF, de staat elektriciteit firma, antwoordde door intrekking van advertenties van de week. Naar aanleiding van de weigering van de week is om hem te laten een speciaal nummer te publiceren over de nucleaire kwestie, publiceerde hij het in de Que Choisir? het tijdschrift van de consument.

In dezelfde periode, Gorz werd steeds een leidende figuur van de politieke ecologie, zijn ideeën worden verspreid in het bijzonder door de ecoloog maandelijkse Le Sauvage, opgericht door Alain Hervé, de maker van de Franse afdeling van de Vrienden van de Aarde. In 1975 publiceerde hij Ecologie et politique, waarbij het essay Ecologie et liberté, "een van de fundamentele teksten van de ecologische problematiek" opgenomen.

Hij werd ook beïnvloed door Louis Dumont in het overwegen marxisme en liberalisme om twee versies van econoom gedachte. Gorz dan tegen zichzelf zowel individualisme en het utilitarisme hedonist en materialistische en productivistische collectivisme, het verdedigen van een humanist versie van ecologie vergelijkbaar met sociale ecologie, die tegengesteld is aan diep ecologie. Gorz's ecologisme, echter bleef gekoppeld aan een kritiek op het kapitalisme, zoals hij het noemde een "ecologische, sociale en culturele revolutie, die de beperkingen van het kapitalisme zou afschaffen".

1980-2000s

Een jaar voor de verkiezing van de kandidaat van de linkse's, François Mitterrand, om het presidentschap, publiceerde hij Adieux au proletariaat waar hij kritiek op de cultus van de proletarische klasse in het marxisme, met het argument dat veranderingen in wetenschap en technologie nu maakte het onmogelijk voor de arbeidersklasse de enige, of zelfs primaire, revolutionair agent. Hoewel het boek werd niet goed ontvangen bij de Franse Links, het deed aandacht van jongere lezers. Al snel na de dood van Sartre in datzelfde jaar Gorz verliet de redactie van Les Temps Modernes. In Les bleef Chemins du paradis Gorz kritisch over de marxistische orthodoxie van de tijd, met behulp van Marx 'eigen analyse in de Grundrisse om te pleiten voor de noodzaak van politiek links naar de bevrijdende mogelijkheden omarmen dat de toenemende automatisering van de fabrieken en diensten die worden aangeboden als een centraal onderdeel van het socialistische project. In 1983 had hij een ruzie met de pacifistische bewegingen toen hij weigerde zich te verzetten tegen het inzetten van Pershing II-raketten door de Verenigde Staten in West-Duitsland. Het zelfde jaar, nam hij ontslag van Le Nouvel Observateur. In de jaren 1990 en 2000, de tijdschriften Multitudes, EcoRev 'die zal het laatste artikel in het Frans "la fin du capitalisme een déjà commencé" publiceren en Entropia publiceerde zijn artikelen.

Gorz was ook kritisch over de Post-structuralisme en postmodernisme van denkers als Antonio Negri. Zijn standpunt was geworteld in het begin van de marxistische humanistische denken. Bevrijding van loonslavernij en sociale vervreemding was nog steeds een van zijn doelen, zelfs in zijn latere werken. Hij werd nooit een abstract theoreticus; zijn redenering meestal gesloten met voorstellen voor hoe te handelen om wijzigingen aan te brengen. In Métamorphoses du travail, Gorz betoogde dat het kapitalisme gebruikt persoonlijke investeringen van de werknemer die niet terug betaald. Zo werd hij een voorstander van gegarandeerde basisinkomen, onafhankelijk van "arbeid." Hij maakte een dergelijk voorstel in zijn boek Kritiek van Economische Reason, 1989, en stelde:

Hij wees erop dat:

Dood

Gorz en zijn vrouw, Dorine, pleegde zelfmoord samen in zijn huis in Vosnon. Zijn vrouw was gediagnosticeerd met een terminale ziekte en ze hadden al gezegd dat noch wilde de dood van de ander te overleven. Hun lichamen werden gevonden op 24 september 2007 door een vriend, zowel die overleed na een dodelijke injectie. Zijn boek Lettre à D. Histoire d'un amour werd opgedragen aan zijn vrouw, en was in feite een manier voor hem om te vertellen over de liefde die hij had voor haar.

Werken

Boeken

 • La morale de l'histoire
 • Stratégie ouvrière et néocapitalisme
 • Socialisme en revolutie
 • Réforme et Révolution
 • Kritiek du capitalisme quotidien
 • Critique de la divisie du travail
 • Ecologie Zoals Politiek
 • Écologie et liberté
 • Fondements pour une morale
 • De Verrader
 • Afscheid van de Working Class
 • Paths to Paradise
 • Kritiek van Economische Reden
 • Kapitalisme, socialisme, Ecologie
 • Misères du présent, richesse du mogelijk
 • Reclaiming Werk: Beyond the-Wage gebaseerde samenleving
 • L'immatériel - Connaissance, valeur et hoofdstad
 • Lettre à D. Histoire d'un amour
 • Ecologica

Essays

 • Artikel: verkeerde lezing Gorz.by Finn Bowring - author.se New Left Review. 1996. Pagina nummer: 102
 • "De Amerikaanse model en de toekomst van de links". TELOS 64. New York: Telos Press

Audio

 • Een hommage aan de gedachte van André Gorz uitgezonden op France Culture: Philosophie en situaties: André Gorz, philosophe d'avenir
 • Een portret van André Gorz werd uitgezonden op France Culture op 20 december 2006, op de radio show Surpris par la nuit.

Interviews

 • Interview met André Gorz, 3sat, 5 september 2007
 • Interview met Gorz 1983-Afscheid van het proletariaat
 • Entrevistas een André Gorz: Clarin y Michel Zlotowski, 1999. Traducción de Cristina Sardoy - Les Peripheriques vous parlent, printemps 1998
(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen commentaar

Voeg een reactie

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha